Thursday, September 2, 2010

Sylvester Ulv for Fiasco #4

Sylvester Ulv by Krzysztof Herholdt  |  Fiasco #4 - Block Block White Riot


Sylvester Ulv看來仍然保持在硬照modelling.
這個怪孩子,其實很多人都喜歡他的!
雖然只有178cm((在model界是差了一點點)),,
只是17歲,,應該還可以高吧.. .努力啊!!

No comments:

Post a Comment