Friday, March 25, 2011

玻璃少女 vs 野孩子

我都唔知自己諗乜,, 都唔知你諗乜...

朋友教我,, 人生唔係樣樣野都係競賽,, 唔係下下都0係度鬥..
我就係咁,,由細到大都想贏..唔服輸..
唔係贏果個,,心裡面會好唔忿氣. ..好唔甘心..

要過一段時間,,先可以真正接受呢件事ge "事實".


我唔知而家算係點,,自私? 定又如朋友所講咁好聽.. "分享快樂" ?
人人都講到就黎世界末日咁,,係咪又真係要趁生命終結前,, 快d努力達成願望 ?


定係. . ..根本就係藉口. . . ?


一再被問及,,我有咩目標,,有乜野想做..
我真係唔知...我答唔出..
除左好灰咁話,,香港人係咁ga la..來來去去都係果d,, 打份工...搵個合適ge人結婚,,
咁就一世...


我唔係果d有宏大理想,,有遠見ge人...成世人,都真係有d渾噩..
認為最勁最威果d "大單野" ,, 都只係皮毛.
啊...............


癲左.

如果純粹為開心, 我諗好快呢種感覺, 好快就會冇.

No comments:

Post a Comment